Topluluğun finansal özgürlüğüne katkıda bulunmayı temel değer olarak benimseyen bir proje olarak, attığımız pek çok adımın en önemlilerinden birisi de Avalanche ile olan ortaklığımızdı. İşbirliği kapsamında TRYB, Avalanche üzerindeki ilk stabil kripto para olarak konumlandı ve pek çok bireyin bu blokzinciri teknolojisinden faydalanmasındaki köprü oldu.

Bu yazıda, günden güne büyüyen…

Hızlı, demokratik ve özgür finans yapı taşlarını benimseyen bir proje olarak merkeziyetsiz finansa verdiğimiz önem her geçen gün artıyor. ekibi olarak, Türk insanına merkezi olmayan bir dünyadaki her fırsatı anlatmaktan ve tanıtmaktan mutluluk duyuyoruz!

Bu yazıda bir merkeziyetsiz borsa olan DFX‘in ne olduğundan, nasıl çalıştığından ve TRYB ile beraber…

Son kullanıcının gündelik hayatında artık zaruri bir ihtiyaç haline gelen web, bugüne kadarki 30 yıla yakın evriminde üç evreden geçti. Bu evreler sırasıyla Web 1.0, Web 2.0 ve Web 3.0 olarak adlandırıldı.

Bunlardan ilki Web 1.0, bir internet dökümanı yaratma formatı olan sadece HTML ile oluşturuldu. Bu format, yalnızca kullanıcılarına…

Kripto para ekosisteminin Meme kültürüne çok aşina olduğunu ve bu kültür sayesinde her gün pek çok insanın hayatına dokunabildiğine şahit oluyoruz.

Biz de BiLira olarak, çok yakın bir zamanda paylaşacağımız büyük bir haberi şimdiden kutlamak, Türk insanının hayatına dokunmak ve biraz da olsa yüzleri güldürebilmek için bir Meme Yarışması düzenlemek…

Open Internet, Decentralized Finance, Digital Gold, Tokenized American Stocks, the Future of Finance. What has the Turkish Lira backed Stablecoin, BiLira developed, partnered with and achieved since June 2020?

As we approach the end of 2020, it would not be wrong to say that this year will go down in…

Açık internet, merkeziyetsiz finans, dijital altın, tokenleştirilmiş Amerikan Hisseleri, geleceğin finansı. Türk Lirası’na teminatlı stabil kripto para birimi BiLira, Haziran 2020'den bu yana neler yaşadı, neler geliştirdi, kimlerle ortaklık kurdu?

2020'nin sonlarına gelmişken, bu yılın dünya tarihine geçecek bir yıl olacağını söylemek yanlış olmaz. Saymakla bitmeyecek olayları atlattığımız bu yılın…

BiLira ekibi olarak, bireylere her zaman kusursuz bir kullanıcı deneyimi yaşatmayı ve blokzincir-kripto para konusunda en son teknolojileri sunmayı hedefliyoruz. Bitcoin ve Ethereum’un çıkışından beri sadece bir protokol dikkatimizi o kadar çekti ki, ekip olarak bu yeni finansal ilkenin faydalarını kucaklamaya ve kullanıcılarımızla paylaşmaya karar verdik.

Bugüne kadar, Cornell Üniversitesi’ndeki…

BiLira olarak merkeziyetsiz finansa ve özgür internete verdiğimiz önem her geçen gün artsa da, kripto para borsalarına açılan masrafsız bir kapı olmak en büyük kullanım alanlarımızdan biri. ise şu aşamada kullanıcılarımız tarafından en çok tercih edilen ve TRYB’lerini en fazla aktardıkları merkezi borsa olarak hayatına devam ediyor.

Pazartesi gününe…

Türkiye’de geleceğin hızlı, demokratik ve özgür finans ekosisteminin temellerini, BiLira ekibi olarak atmayı hedefliyoruz. Zaman mekan kısıtlaması olmaksızın, aracı kurumlara ihtiyaç olmadan internete erişiminiz olduğu sürece kendi finansal özgürlüğünüzü elinizde tutabileceğiniz bir deneyim sunmayı amaçlıyoruz. …

BiLira

Türkiye’nin ilk blokzincir tabanlı stabil kripto para birimiyle tanışın

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store